logo

O nás

Lékárna Pod Strání s.r.o. je zdravotnické zařízení, které poskytuje své lékárenské služby pacientům od roku 1980, tedy více než 30 let. V současné době je čistě rodinnou lékárnou, kde Vám poradí majitelé PharmDr. Iva Matulová a její syn PharmDr. Aleš Matula.

 

Kolektiv Lékárny pod strání s.r.o.

  • PharmDr. Iva Matulová
  • Lékárník

 

Nyní je spolumajitelkou Lékárny Pod Strání s.r.o. Může se pochlubit 40-ti lety praxe v oboru farmacie. 

2008 - Z Lékárny Pod Strání vytvořila Lékárnu Pod Strání s.r.o., spolumajitelem se stal syn Aleš Matula.

1984 - Dosáhla titulu doktor farmacie - "PharmDr." - složením potřebných zkoušek na půdě Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze.

1980 - Stala se vedoucím lékárníkem v nově založené Lékárně Pod Strání.

1977 - Získala atestace 1.stupně

1974 - Promovala na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze. Patřila tak mezi vůbec první absolventy fakulty v Hradci Králové, která zde byla založena roku 1969.

  • PharmDr. Aleš Matula
  • Vedoucí lékárník

Nyní je vedoucí lékárník, odborný zástupce a spolumajitel Lékárny Pod Stání s.r.o.

2014 - Úspěšně složil atestační zkoušku v oboru "veřejné lékárenství".

2011 - Získal titul doktor farmacie - "PharmDr." - po složení rigorózní zkoušky z farmakologie a obhájení rigorózní práce na téma "Železo-chelatační vlastnosti vybraných nových chelátorů ze skupiny 4-acyl-5-pyrazolonů" na Katedře farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze.

2010 - Řádné studium na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze zakončil získáním titulu magistr farmacie - "Mgr." - , kterému předcházelo úspěšné složení státní zkoušky z předmětů farmakologie, farmakognozie, farmaceutická chemie, farmaceutická technologie, kontrola léčiv a sociální farmacie-lékárenství a obhajoba diplomové práce na téma "Studie retenčního chování neopterinu v HILIC chromatografickém systém s různými typy stacionárních fází" na Katedře analytické chemie.

 

"Navštivte nás. Navštivte lékárnu s rodinnou tradicí, kde je Vaše zdraví prioritou. Rádi Vám poradíme a společně najdeme řešení Vašich zdravotních obtíží. Těšíme se na Vás!" 

                                                                        Za Lékárnu Pod Strání s.r.o. PharmDr. Aleš Matula                                                  

                                                 

Vybrané produkty
Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS